novel azfa hanani nilai tanggungjawab : 4 related articles